حضور جابون در ششمین جشنواره ملی دانایی خلیج فارس

تابلوی فشار ضعیف Power Block ساخت شرکت جابون به عنوان نهمین طرح از هجده طرح راه یافته به دور نهایی ششمین جشنواره ملی دانایی خلیج فارس معرفی گردید.

جشنواره ملی دانایی خلیج فارس: نوآوری های برتر نفت، گازو پتروشیمی (شهید تندگویان) همه ساله به پاسداشت روز ملی خلیج فارس (10 اردیبهشت) و گرامیداشت مقام شامخ شهید تندگویان، توسط پارک علم و فناوری خلیج فارس برگزار می گردد.

شایان ذکر است این جشنواره از دوره پنجم مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان و وزارت نفت قرار گرفته و به عنوان یک رویداد نخبگانی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی معرفی و تندیس نخبگی صنعت نفت به برگزیده جشنواره اعطا می‌شود.

پارک علم و فناوری خلیج فارس – مورخ سه شنبه 17 فروردین ماه 95

حضور جابون در ششمین جشنواره ملی دانایی خلیج فارس