محصولات و خدمات شرکت جابون

PACIS-System

اتوماسیون و مدیریت انرژی PACiS

در راستای بزرگترین توافقنامه انتقال تکنولوژی در حوزه صنعت برق در March 2016، قرارداد جدید شرکت جابون با شرکت اشنایدر الکتریک فرانسه در زمینه مدیریت انرژی و اتوماسیون در May 2017 به امضا رسید.
NXset12

کاتالوگ تابلوهای NXset فشار متوسط کشویی

NXset مطابق آخرین استاندارد تابلو های فشار متوسط و با ارائه تایپ تست از آزمایشگاه های معتبر اروپائی در ایران عرضه می گردد.
ساختار TRH JC

ساختار تابلوهای فشار متوسط کشویی NXset شرکت جابون

ساختار NXset از نوع AC-Metal Enclosed بصورت Withdrawable و با عایق AIS می باشد که با محفظه های مجزا و کلید Vacuum عرضه می گردد.
TRH JC

کاتالوگ تابلوهای TRH-JC فشار متوسط کشویی

TRH-JC مطابق آخرین استاندارد تابلو های فشار متوسط و با ارائه تایپ تست از آزمایشگاه های معتبر اروپائی در ایران عرضه می گردد.
ساختار TRH JC

ساختار تابلوهای فشار متوسط کشویی TRH-JC شرکت جابون

ساختار TRH-JC از نوع AC-Metal Enclosed بصورت Withdrawable و با عایق AIS می باشد که با محفظه های مجزا و کنتاکتور Vacuum عرضه می گردد.