عکس نمای بیرونی شرکت جابون

تاریخچه و روند تاسیس شرکت جابون

تاریخچه و روند تاسیس شرکت جابون
عکس مربوط به نمای بیرونی سوله های شرکت جابون

درباره شرکت جابون

شرکت جابون، در زمینه طراحی و ساخت انواع تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسط ( ثابت و کشویی ) تا سطح ولتاژ 36KV فعالیت دارد.
عکس های مربوط به محوطه داخلی شرکت جابون

شرکت جابون - تصاویر شماره 1 کارخانه

گالری تصاویر کارخانه شرکت جابون - 1
NXset12

کاتالوگ تابلوهای NXset فشار متوسط کشویی

NXset مطابق آخرین استاندارد تابلو های فشار متوسط و با ارائه تایپ تست از آزمایشگاه های معتبر اروپائی در ایران عرضه می گردد.
NXset12

ساختار تابلوهای فشار متوسط کشویی NXset شرکت جابون

ساختار NXset از نوع AC-Metal Enclosed بصورت Withdrawable و با عایق AIS می باشد که با محفظه های مجزا و کلید Vacuum عرضه می گردد.