خط مشی شرکت جابون

خط مشی جابون

خط مشی كيفيت شركت جابون

وجود خط مشي كيفيت ( Quality Policy ) به عنوان یک برنامه جامع و راهنمای عمل، نحوه اجرای اهداف کلان مدیریت را برای مسولان اجرایی تعیین می نماید.