تابلوهای فشار ضعیف کشویی سری Power Block

تابلوهای فشار ضعیف کشویی سری Power Block

در دو سطح ولتاژ 400V و 690V تا رنج جریان 5000A با دریافت تائیدیه فنی از شرکت اشنایدر الکتریک فرانسه تولید می گردد.

– ترکیب متنوع فیدرهای توزیع قدرت وانواع راه انداز موتورهای صنعتی پوشش کاملی ازنیازهای بخش فشار ضعیف صنایع را در بر خواهد داشت.

– تکنولوژی ساخت تابلو، تداوم انرژی را در صنایع حساس به قطع برق فراهم نموده و شرایط تعمیر فیدر آسیب دیده را با حفظ کامل مسائل ایمنی برای پرسنل مهیا می نماید.