کلیه پرسنل شرکت جابون با توجه به اهمیت کیفیت محصولات تولیدی و احترام به حقوق مشتریان تمامی سعی و تلاش خود را معطوف به جلب رضایت ایشان نموده است.
تابلو برق های صنعتی تولید شرکت جابون طی 30 سال گذشته با بهره گیری از ماشین الات مدرن و رعایت استانداردهای بین المللی، تحت لیسانس شرکت های معتبر اروپای غربی در صنایع برق، نفت و گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته به آنها در حال سرویس دهی میباشد.

اخذ لوح های تقدیر از سوی مشتریان بواسطه رضایتمندی از محصولات تولیدی این شرکت، موجب دلگرمی و افزایش مسئولیت تمامی همکاران در قبال ایشان شده است.