شرکت جابون با بهره گیری از آخرین ویرایش استانداردهای معتبر که توسط کمیته بین المللی الکتروتکنیک (IEC) تدوین و بروزآوری شده است، مبادرت به انتخاب تجهیزات الکتریکی و ساخت و آزمون تابلوهای برق موجود در سبد کالای خود می نماید.

کمیته بین المللی الکتروتکنیک یک سازمان جهانی پیشتاز در امر تدوین استانداردهای مورد استفاده درصنعت برق، الکترونیک و سایر تکنولوژی های مرتبط بوده که در سال 1906 میلادی با همت دانشمندان، متخصصان و مجامع الکتروتکنیک کشورهای مختلف تاسیس شده است و ملاک کار سازندگان معظم تجهیزات برقی در دنیا میباشد. مقر این سازمان تا سال 1948 در شهر لندن بوده که از آن سال به بعد به شهر ژنو در کشور سوئیس منتقل شده است.

شرکتهائی که به استاندارد (IEC) استناد می نمایند، ملزم به رعایت کلیه قوانین و دستورالعملهای درج شده در مفاد مدارک و جداول تهیه شده توسط کمیته بوده و مکلف به انجام آزمونهای نوعی و فردی مطابق الزامات استاندارد می باشند.

در ادامه مطلب، استانداردهای اصلی مورد استفاده در صنعت تابلوسازی برق، توسط گروه مهندسی برق شرکت جابون از مجموعه IEC=International Electrotechnical Commission ارائه می گردد.

Jaboun Archive International Standard
Description Version Code Standard
Low voltage switchgear & controlgear assembelies-part 1:General rules Edition 2.0-2011-08 61439-1 IEC
Low voltage switchgear & controlgear assembelies-part 2:Power switchgear & controlgear assembelies Edition 2.0-2011-08 61439-2 IEC
Low voltage switchgear & controlgear assembelies-part 6:Busbar trunking system(Busways) Edition 1.0-2012-05 61439-6 IEC
High voltage switchgear & controlgear-part 1:common specification Edition 1.1-2011-08 62271-1 IEC
High voltage switchgear & controlgear-part 100:Alternating current circuit breakers Edition 2.1-2012-09 62271-100 IEC
High voltage switchgear & controlgear-part 102:Alternating current disconnector & Earthing switch Edition 1.2-2013-02 62271-102 IEC
High voltage switchgear & controlgear-part 103:Switches for rated voltage above 1KV up to and including 52KV Edition 1.0 -2011-06 62271-103 IEC
High voltage switchgear & controlgear-part 105:Alternating Current Switch Fuse Edition….. -2012-12 62271-105 IEC
High voltage switchgear & controlgear-part 106:Alternating current Contactor ,Contactor based controller and motor starter Edition 1.0 -2011-08 62271-106 IEC
High voltage switchgear & controlgear-part 1:common specification Edition 2.0-2011-10 62271-200 IEC
High voltage switchgear & controlgear-part 202:High voltage/Lowvotage Prefabricated Substation Edition…..2007-01 62271-202 IEC
Instrument transformer-part 1:current transformer Edition 1.2-2003-02 60044-1 IEC
Instrument transformer-part 1:Inductive voltage transformer Edition 1.2-2003-02 60044-2 IEC
Degree of protection provided by enclouser Edition 2.1-2001-02 60529 IEC
High voltage test techniques-part 1:General definitions and test requirment Edition 3.0-2010-09 60060-1 IEC
Low voltage switchgear & controlgear-part 2:Circuit Breaker Edition 4.2-2013-01 60947-2 IEC
Low voltage switchgear & controlgear-part 3:Switches , Disconnectors and fuse combination Edition 3.1-2012-04 60947-3 IEC
High voltage fuses-part1:Current limiting fuses Edition 7.0-2009-10 60282-1 IEC
High voltage fuses-part2:Expulsion fuses Edition3.0-2008-04 60282-2 IEC
Measuring Relay and Protection Equipment Edition…….-2010-01 60255-1 IEC