شرکت جابون با بهره گیری از آخرین ویرایش استانداردهای معتبر که توسط کمیته بین المللی الکتروتکنیک (IEC) تدوین و بروزآوری شده است، مبادرت به انتخاب تجهیزات الکتریکی و ساخت و آزمون تابلوهای برق موجود در سبد کالای خود می نماید.

کمیته بین المللی الکتروتکنیک یک سازمان جهانی پیشتاز در امر تدوین استانداردهای مورد استفاده درصنعت برق، الکترونیک و سایر تکنولوژی های مرتبط بوده که در سال 1906 میلادی با همت دانشمندان، متخصصان و مجامع الکتروتکنیک کشورهای مختلف تاسیس شده است و ملاک کار سازندگان معظم تجهیزات برقی در دنیا میباشد. مقر این سازمان تا سال 1948 در شهر لندن بوده که از آن سال به بعد به شهر ژنو در کشور سوئیس منتقل شده است.

شرکتهائی که به استاندارد (IEC) استناد می نمایند، ملزم به رعایت کلیه قوانین و دستورالعملهای درج شده در مفاد مدارک و جداول تهیه شده توسط کمیته بوده و مکلف به انجام آزمونهای نوعی و فردی مطابق الزامات استاندارد می باشند.

در ادامه مطلب، استانداردهای اصلی مورد استفاده در صنعت تابلوسازی برق، توسط گروه مهندسی برق شرکت جابون از مجموعه IEC=International Electrotechnical Commission ارائه می گردد.

Jaboun Archive International Standard
DescriptionVersionCodeStandard
Low voltage switchgear & controlgear assembelies-part 1:General rulesEdition 2.0-2011-0861439-1IEC
Low voltage switchgear & controlgear assembelies-part 2:Power switchgear & controlgear assembeliesEdition 2.0-2011-0861439-2IEC
Low voltage switchgear & controlgear assembelies-part 6:Busbar trunking system(Busways)Edition 1.0-2012-0561439-6IEC
High voltage switchgear & controlgear-part 1:common specificationEdition 1.1-2011-0862271-1IEC
High voltage switchgear & controlgear-part 100:Alternating current circuit breakersEdition 2.1-2012-0962271-100IEC
High voltage switchgear & controlgear-part 102:Alternating current disconnector & Earthing switchEdition 1.2-2013-0262271-102IEC
High voltage switchgear & controlgear-part 103:Switches for rated voltage above 1KV up to and including 52KVEdition 1.0 -2011-0662271-103IEC
High voltage switchgear & controlgear-part 105:Alternating Current Switch FuseEdition….. -2012-1262271-105IEC
High voltage switchgear & controlgear-part 106:Alternating current Contactor ,Contactor based controller and motor starterEdition 1.0 -2011-0862271-106IEC
High voltage switchgear & controlgear-part 1:common specificationEdition 2.0-2011-1062271-200IEC
High voltage switchgear & controlgear-part 202:High voltage/Lowvotage Prefabricated SubstationEdition…..2007-0162271-202IEC
Instrument transformer-part 1:current transformerEdition 1.2-2003-0260044-1IEC
Instrument transformer-part 1:Inductive voltage transformerEdition 1.2-2003-0260044-2IEC
Degree of protection provided by enclouserEdition 2.1-2001-0260529IEC
High voltage test techniques-part 1:General definitions and test requirmentEdition 3.0-2010-0960060-1IEC
Low voltage switchgear & controlgear-part 2:Circuit BreakerEdition 4.2-2013-0160947-2IEC
Low voltage switchgear & controlgear-part 3:Switches , Disconnectors and fuse combinationEdition 3.1-2012-0460947-3IEC
High voltage fuses-part1:Current limiting fusesEdition 7.0-2009-1060282-1IEC
High voltage fuses-part2:Expulsion fusesEdition3.0-2008-0460282-2IEC
Measuring Relay and Protection EquipmentEdition…….-2010-0160255-1IEC