تابلوهای Nex

NEX

کاتالوگ تابلوهای NEX فشار متوسط کشویی

NEX تحت لیسانس شرکت اشنایدر الکتریک فرانسه در ایران تولید می گردد.
Nex Sideview

ساختار تابلوهای فشار متوسط کشویی NEX شرکت جابون

ساختار NEX از نوع AC-Metal Enclosed و بصورت Withdrawable و با عایق AIS می باشد که با محفظه های مجزا و کلید Vacuum عرضه می گردد.