تابلوهای N680

N680

کاتالوگ تابلوهای N680 فشار ضعیف کشویی

N680 تحت قرارداد انتقال تکنولوژی شرکت ALSTHOM فرانسه در ایران تولید و با انجام تایپ تست در آزمایشگاهای معتبر اروپائی به روز گردیده است.
N680 Sideview

ساختار تابلوهای فشار ضعیف کشویی N680 شرکت جابون

ساختار N680 در بخشهای ورودی،خروجی و کنترل تمام کشویی بوده و دسترسی به تجهیزات قدرت و کنترل، با ایجاد حریمهای مجزا و کاملا ایمن میسر می باشد.