تابلوهای N660

تابلوهای فشار ضعیف کشویی سری N660

کاتالوگ تابلوهای N660 فشار ضعیف کشویی

N660 تحت قرارداد انتقال تکنولوژی شرکت ALSTHOM فرانسه در ایران تولیدو با انجام تایپ تست در آزمایشگاهای معتبر اروپائی به روز گردیده است.
تابلوهای فشار ضعیف کشویی

ساختار تابلوهای فشار ضعیف کشویی N660 شرکت جابون

ساختار N660 در بخشهای ورودی،خروجی و کنترل تمام کشویی بوده و دسترسی به تجهیزات قدرت و کنترل، با ایجاد حریمهای مجزا و کاملا ایمن میسر می باشد.