تابلوهای BlokSet

Blokset

کاتالوگ تابلوهای BlokSet فشار ضعیف کشویی

BlokSet تحت لیسانس شرکت اشنایدر الکتریک فرانسه در ایران تولید می گردد.
Blokset جابون

ساختار تابلوهای فشار ضعیف کشویی BlokSet شرکت جابون

ساختار BlokSet در بخشهای ورودی،خروجی و کنترل تمام کشویی بوده ودسترسی به تجهیزات قدرت و کنترل،با ایجاد حریمهای مجزا و کاملا ایمن میسر می باشد