تالار افتخارات جابون

اعطای لوح تقدیر به مناسبت روز صنعت و معدن به شرکت جابون

لوح سپاس و تقدیرنامه های شرکت جابون

برخی تقدیرنامه ها و لوح سپاس که از سوی مشتریان شرکت جابون، بواسطه رضایتمندی از محصولات تولیدی و نیز پشتیبانی و خدمات پس از فروش اخذ شده است