درباره شرکت جابون

عکس مربوط به نمای بیرونی سوله های شرکت جابون

درباره شرکت جابون

شرکت جابون، در زمینه طراحی و ساخت انواع تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسط ( ثابت و کشویی ) تا سطح ولتاژ 36KV فعالیت دارد.